Polityka prywatnościPolityka prywatności strony "EroPasaz.pl" prowadzonej pod adresem internetowym:

www.eropasaz.pl

zwanej dalej "EroPasaz.pl".

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez EroPasaz.pl. Informacje zostały przygotowane w oparciu o RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych jest firma ZipsonIT z siedzibą: 02-695 Warszawa, Orzycka 1/5, NIP: 521-275-61-13, REGON: 140861274. Z administratorem danych można  się kontaktować także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eropasaz.pl


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez nas w  celach związanych z funkcjonowaniem EroPasaz.pl i świadczeniem usług w nim oferowanych. Gromadzimy je wyłącznie wtedy, kiedy składasz swoje zamówienie na usługi, kontaktujesz się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila) lub zakładając konto klienta. Dane te są konieczne do wykonania umowy, rozpatrzenia sprawy, w której się kontaktowałeś, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

 Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług oferowanych w EroPasaz.pl, przesyłanie newslettera, w zależności od tego, na co się zdecydujesz.

Podstawą przetwarzania danych jest:

   - umowa sprzedaży i świadczenia usług  (art.6 ust.1 lit.b RODO)

   - ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art.6 us.1 lit.c RODO)

   - ewentualne dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami (art.6 ust.1 lit. f RODO)

Podawanie danych osobowych w związku z wykonywana umową, świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy i bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

 

OKRES PRZETWARZANIA 

Z przekazanych danych korzystamy tylko w celu wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po wykonaniu umowy przetwarzanie danych zostanie ograniczone i przetwarzane tylko przez okres, w którym będziemy mieli podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny do przetwarzania Twoich danych, np. w celach określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, gdy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez EroPasaz.pl z którąkolwiek ze stron. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa i nie będą one przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Ci prawo żądania  dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe znajdują się wyżej. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

CIASTECZKA  (COOKIES)

EroPasaz.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) . Pliki te:

     - są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

     - umożliwiają Ci m.in. korzystanie z wszystkich funkcji EroPasaz.pl

     - nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz :

     - usunąć pliki cookies  

     - blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości

W EroPasaz.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu :

    - w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji

    - statystycznym

    - marketingowym

    - udostępniania funkcji EroPasaz.pl

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na stronach domowych przeglądarek, w zależności od przeglądarki, którą używasz: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

W celu wykonania umowy / usługi, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Dane mogą być przekazane dostawcy płatności w zakresie koniecznym do realizacji umowy lub usługi. Powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na adres e-mail: kontakt@eropasaz.pl

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

W razie dodatkowych pytań, czy chęci skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem na adres: kontakt@eropasaz.pl